YAŞLI BAKIMI MÜKEMMELLİYET MERKEZİ

0

YAŞLI NÜFUSU ARTIYOR
Dünya’da ve Türkiye’de nüfusun gün geçtikçe yaşlanması ve nüfus politikalarının doğru ayarlanamaması yaşlı nüfusun artmasının önüne geçememiştir. Ülkelerin refahlarının da artıyor olması dolayısı ile insan ömrünün uzaması yaşlı nüfusun artışında önemli faktörlerden bir tanesi olmuştur. Yaşlı nüfusun artışına bağlı olarak hayatımıza yaşlı bakımı olgusu girmiştir. Hem yaşlı nüfusun artması hem de insanların gün geçtikçe daha bireysel düşünmesi yaşlı bakımını gerekli ve önemli bir konuma taşımıştır. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yapılan projeksiyonlar çerçevesinde 2050 yılına gelindiğinde ülkemizde yaşlı nüfusun şu ankinden çok daha fazla olacağının tahmin edilmesi yaşlı bakımını daha da ön plana çıkarmıştır.

YAŞLI BAKIMINDA BEBEK HASSASİYETİNDE HİZMET SUNMALIYIZ!
Yaşlı bakımı, hasta bakımından oldukça farklı ve hassas bir konudur. Genellikle bakıma muhtaç yaşlıların günlük yaşamlarındaki ihtiyaçlarını karşılayamadığı durumlarda bakım desteği sunulmasını kapsayan hizmetler bütünü olan yaşlı bakımı, son yıllarda oldukça revaçta bir meslektir. Ancak bu bölümün seçilmesinde gençlerin oldukça dikkatli davranması ve gelecekte karşılaşılabilecek problemlerden haberdar olması gerekmektedir. Nitekim yaşlılara yapılacak bakımda yaşlıların tıpkı bir bebek gibi her türlü ihtiyacının karşılanması gereken durumlar ortaya çıkabilmektedir.

TÜRK İNSANI YAŞLI DOSTUDUR!
Geleneksel ve kültürel açıdan yaşlısına en çok ihtimam gösteren millet Türk milletidir.
İnsanlar yaşlandıkları zaman yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirmekte büyük zorluklar yaşarlar. Yemek yeme ve tuvalet ihtiyacını karşılamada dahi sorunlar yaşayan pek çok yaşlıya yardımcı olacak başlıca kimseler yaşlı bakımı teknikerleridir. Yaşlı bakımı teknikerlerinin görevlerini şu şekilde sıralamak mümkündür:
-Yaşamsal faaliyetlerin en önemli unsurlarından bir tanesi olan yemek yeme ihtiyacını karşılayamayan yaşlıların beslenmesine yardımcı olmak yaşlı bakımı bölümü mezunlarının temel görevidir.
-Yaşlıların vücut temizliğine yardımcı olmak veya vücut temizliğini yapmak da bu görevler arasındadır çünkü banyo vb. alanlar oldukça kaygan ve yaşlılar için tehlikeli alanlardır. Burada yaşanacak kazalar istenmeyen sonuçlar doğurabilecektir.

YAŞLILARIMIZ EN GÜZEL BAKIMI HAKEDİYOR.
Yaşlıların genel olarak yatarak vakit geçirdikleri hesaba katıldığında yatak ve çarşafların daha sık kirlendiği gözden kaçırılmaması gereken bir gerçektir. Bu bağlamda yaşlı bakımı teknikerlerinin görevlerinden bir tanesi de yatak ve çarşaf temizliğini sağlamaktır. Yaşlı bakım teknikerinin yerine getirmesi gereken görevlerden bir tanesi de direktif aldığı doktorun taleplerini yerine getirmektir. Bu taleplerin genel olarak yaşlılara yapılacak pansumanın takibi ve yenilenmesi, sonda takılması veya takılı olan sondanın çıkartılması, yaşlıların ilaçlarının gününde ve saatinde yaşlıya verilmesi, gerekli enjeksiyonların doğru bir şekilde ve zamanında yapılmasıdır. Yaşlı bakımı teknikerinin yerine getirmesi gereken belki de en önemli görevi yaşlının kontrollerinin düzenli yapılması ve kayıt altına alınmasıdır. Bu kontrollerden en önemlileri nabız kontrolü, tansiyon ve şeker değerlerinin ölçülmesi, ateşin ölçülmesidir. Düzenli bir şekilde yapılacak kontroller sayesinde yaşlı bakımında başarılı sonuçlar elde edilebilecektir.

YAŞLILARIMIZA EVDE BAKIM HİZMETLERİ MÜKEMMEL SAĞLANMALIDIR.
Dünyada tıbbın ve teknolojinin gelişmesi ile bireylerin sağlık konusunda daha bilinçli hale gelmelerini sağlamıştır. Genç nüfusun artmasının yanında yaşlı nüfusta artış göstermiş ve çözüme kavuşturulması gereken birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Giderek bozulan geleneksel yapı sonucunda çekirdek aileye dönüş yaşlıların yalnız kalma sorununu ortaya çıkarmış, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler Yaşlı Bakımı ihtiyaçları günden güne artırmıştır. Bu durum sonucunda sosyal hizmet alanlarından biri olan, yaşlı bakım hizmetlerini meydana getirmiştir. Yaşlı bakımının öneminin ne kadar büyük olduğu görülse de maddi ve manevi birçok etkisi bulunmaktadır. Böyle bir durumda fazlasıyla sabırlı olmalı ve hayatınızın bir bölümünü tamamıyla karşınızdaki kişiye adayarak ona en iyi hizmeti sunmalısınız. Yaşlıların huzurevlerinde kendilerini kimsesiz hissettikleri, soyutlanmış duygulara kapılarak ruhsal sorunların arttığı görülmektedir. Her ne kadar verilen hizmetten memnun kalsalarda kendi evlerinde kalmayı tercih etmektedirler.

YAŞLILARIMIZ BİZİM KIYMETLİMİZDİR.
Evde yaşlı bakımı yapılırken özellikle yaşlıların yaşadıkları ortama özen ve ilgi gösterilmelidir. Temizlikleri ihmal edilmemeli, tıpkı çocuklarımıza ve kendimize gösterdiğiniz özeni onlarında her tür bakımını yaparken ve ihtiyaçlarını giderirken göstermeliyiz. Sürekli ve düzenli olarak sağlık kontrollerini yapmalıyız, ve düzenli hastaneye götürülmeleri. Yaşam biçimleri, ruhsal durumları değerlendirilmeli ve sağlık problemleri varsa doktor kontrolünde olması gerekmektedir.

YAŞLILARIMIZA HER ZAMAN NAZİK VE HOŞGÖRÜLÜ OLMALIYIZ.
Yaşlı anne babamızın kullanması gereken ilaçları kontrol etmeli, gerektiği saatte ilacını aksatmadan vermeliyiz.
İlerleyen yaşları nedeniyle gerçekleştiremedikleri işlevsellerine yardım ederek her konuda desteğinizi esirgememelisiniz.
Bakım esnasında ortaya çıkan her durum karşısında olumlu bir yaklaşım gösterilmelidir. Yaşlıların bakıma muhtaç bir insan olduğu asla unutulmamalı kırıcı ve hor görücü sözler kullanılmamalıdır.
Yaşlılarınızın beslenme konusunda onların yiyebileceği türden yemekler hazırlayarak, kendilerinin yiyemeyeceği durumda olan kişilere özel olarak yemeklerini özenle yedirmelisiniz.

EVDE YAŞLI BAKIMI HİZMETİNE TALEP ARTTI
Evde yaşlı bakımı oldukça zor ve karmaşık bir hizmettir. Sabır ve şefkat duygularının gelişmiş olmasıyla birlikte bakım ile ilgili bilgi donanımına sahip olmak gerekmektedir. Kendilerini ifade edemeyen yaşlılara karşı daha özenli bir tutum besleyerek, anlatmak istediklerini bir şekilde anlamaya çalışarak ihtiyaçlarına yardımcı olmalıyız. Eğer evde bakım imkânımız sınırlıysa güvenilir hizmet sunan Yaşlı Bakımı Firmaları araştırmalı, yaşlılarımızı onlara emanet etmeliyiz. Ancak oraya bıraktık diye onları unutmak yanlış bir durumdur. Her gün ya da haftada birkaç kez bulundukları yerde yakınlarımızı ziyaret ederek onlara yalnız olduğunu hissettirmemeli, gerekli ihtiyaçlarını gidermeliyiz. Devletin sunduğu özel hizmetlerle birçok sosyal hizmet bulunsa da çoğunluğunu aileler kendileri üstlenmektedir. Yaşlı bakımı oldukça dikkat, özen ve sabır gerektiren önemli bir konudur. Türkiye’de Yaşlı Bakım Hizmetleri için eğitimler düzenlenmekte ve bilgilendirmeler yapılmaktadır. Doğru ve sağlıklı bir bakım gerçekleştirmek adına bu eğitimlere katılarak bilmediğiniz konularda destek alabilirsiniz.

EVDE BAKIMDA YAŞLILARIMIZ İÇİN MÜKEMMEL HİZMET MODELLERİ GELİŞTİRİLMELİYİZ.
Evde bakım hemen hemen tüm dünyada, uzun dönem kronik hastalık bakımını akla getirmektedir. Oysa evde bakım hizmetleri farklı meslek üyelerinin işbirliği ve eşgüdümüyle, sağlık hizmetlerinin yanı sıra yaşlıların sağlık sorunlarının, sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hizmetleri de yaşlı ve ailesine kendi ev ortamlarında sunan hizmet modeli olarak görülmelidir.Çünkü sağlık bakım sistemi yanında evde bakımın diğer bir boyutu da tıbbi hizmetlerin sosyal hizmetlerle bütünleştirilerek hastanın yaşam ortamında sunulması, bu yolla ilgili hastalık ve sakatlıkların etkisinin en aza indirilip, hastaların bağımsızlık düzeylerinin yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerinin insancıl niteliğinin güçlendirilmesi olanağını yaratmaktadır.

BİZ ENSAFIMIZA EVDE BAKIMDA MÜKEMMEL HİZMET MODELLERİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ.

Evde bakım hizmeti yaşlı veya emekli ensafımızın kendi evlerinde ya da çevrelerinde bağımsız olarak yaşayabilmelerini sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla evde bakım hizmetleri sosyal ve sağlık hizmetlerinin geniş bir bölümünü kapsamaktadır. Yaşlı ve emekli esnafımıza sunulacak hizmetlerin kaliteli ve etkili olabilmesinin ön koşulu bu hizmetleri sunan kişilerin konularında uzman olmaları ve bu işi severek, benimseyerek yapmalarıdır. Bu nedenle, insan kaynaklarının seçiminde bu ilkelere bağlı kalınması ve bakım hizmetini sağlayan kişilerin sürekli eğitilerek maddi ve manevi yönden desteklenmesi gerekmektedir.

EVDE BAKIMDA MÜKEMMEL HİZMET MODELİ
Yaşlının sağlık durumu ve bakım gereksinimlerine göre hekimler, hemşireler, eczacılar, sosyal hizmet personeli, psikologlar, fizyoterapistler, ev ekonomistleri, diyetisyenler gibi farklı meslek grupları evde bakım hizmetinde rol almalıdırlar. Ülkemizde ulusal sağlık sistemi içinde yaşlılara yönelik organize edilmiş gerontolojik ve geriatrik bir alt sistem bulunmamaktadır. Günümüze dek bu yapılanmaya gidilmemesinin önemli bir nedeni giderek oranı artmakla birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının düşük olması ve geleneksel yapımız gereği özellikle kırsal kesimde hala ataerkil aile içinde yaşlıların korunmasıdır.

ESNAF YAŞLI BAKIMI MÜKEMMELLİYET MERKEZİ
Bu proje ile esnaf ve sanatkarların mutlu, huzurlu zaman geçirmelerine ve meslektaşları, arkadaşları ve aile üyeleri ile birlikte çeşitlli sosyal, kültürel, sağlık etkinliklerine katılımları sağlanacaktır. Ayrıca esnafların istedikleri hobi edinebilecekleri ortamlar oluşturulacaktır. Bu projenin hedefi başta yaşlı ve emekli esnafımız olmak üzere tüm yaşlılarımıza Avrupa’dan gelecek yaşlılarımızda dahil olmak üzere mükemmel hizmet modellerinin oluşturulması ve uygulanmasıdır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.