HAKKIMIZDA

Esnaf ve Sanatkarlar Sağlık, Eğitim ve Huzurevi Vakfı, 2005 yılında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Küçükköy semtinde  bireylerin daha sağlıklı bir hayata sahip olmaları, tüm çocuk ve gençlerin eşit ve kaliteli eğitim imkanlarına sahip olması ve tüm yetişkinlerin hayatboyu öğrenme ve kendini geliştirme ve yeni beceriler kazanmalarının desteklenmesi ve esnaf ve sanatkarlarımız dahil olacak şekilde din,dil vb. hiçbir ayırım gözetmeden ihtiyaç duyan herkesin faydalanabileceği huzur evi ve evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlanması amacı ile kurulmuştur.

Vakfımızın kuruluş misyonu, sosyal yardımlaşma temeli üzerine kurulmuş olan Ahilik Felsefesini oluşturan “Ahi Evren” felsefesini ve kültürünü yaymak, yaşatmak geliştirmek ve uygulamaktır.

Vakfımızın vizyonu esnaf ve sanatkarlarımızın ve toplumuzun ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleyecek yenilikçi projelerin ve etkinliklerin planlanması, hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesidir.

Temel değerlerimiz ve 2021-2025 yılları arasında gerçekleştirilmesine katkı sunmak istediğimiz hedeflerimiz şunlardır:

-Vasıfsız kişilerin ihtiyaç duyulan sektörlerde çırak, kalfa ve usta olarak yetiştirilmesi için projeler hazırlamak, uygulamak ve bu projelerin sonuçlarının sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak,

-Afetlere yönelik olarak esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak amacıyla yenilikçi projelerin geliştirilmesi ve uygulanması,

-Esnaf ve sanatkarlarımızın 2030 yılı ve sonrasında ortaya çıkacak meslekler hakkında bilgilendirilmesi ve bu mesleklerle ilgili gerekli yetkinlikler konusunda donanımlı hale getirilmelerinin sağlamak,

-Esnaf ve sanatkarlarımızın güncel sorunları ile ilgili araştırma ve analizlerin yapılması, bu sorunlara yönelik stratejilerin hazırlanması ve bu stratejilerin yeni ihtiyaçlara göre güncellenmesi,

-Esnaf ve sanatkarların güncel sorunlarının tartışıldığı ve stratejilerin oluşturulduğu çalıştay, konferans vb. etkinliklerin düzenlenmesi,

-Esnaf ve Sanatkarların dijital dönüşümlerini hızlandıracak ve bu dönüşümlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak projelerin hazırlanması ve uygulanması,

-Başta kadın ve engelliler olmak üzere dezavantajlı esnafların ekonomik olarak büyümelerini sağlayacak ve marka esnaf haline dönüşmelerine katkı sağlayacak proje ve aktivitelerin planlanması ve uygulanması,

– Başta esnaf ve yakınları olmak üzere tüm bireylerin spor, kültür ve sosyal alanlarda aileleri ile birlikte huzurlu ve mutlu zaman geçirebilecekleri etkinlikleri içeren projelerin geliştirilmesi ve uygulanması,

– Esnaf ve sanatkarların ulusal ve uluslararası tanınırlıklarının artırılması ve dijital ortamda etkin tanıtımlarının gerçekleştirilmesi,

– Esnaf ve sanatkarların ve yakınlarının spor, sanat ve diğer alanlarda bilgi, beceri ve deneyimlerini geliştirilmesine destek olmak,

-Esnafımızda Ahilik felsefesi kapsamında kurumsal sorumluluk yaklaşımının geliştirilmesi ve farklı kurumlar ile işbirliklerinin artırılması,