TÜZÜK

Vakfımızın Amacı

Sağlık, Eğitim ve Huzurevi hizmeti konularında her türlü kuruluş, hizmet birimi, hizmet alanı, hizmet yönlendirmesi, konusuna ait işletmeler açısından hizmetlerde bulunmak, vakfın asıl amacıdır. Hizmetine ait tüm iş ve işletmeleri açabilir, yapabilir.

 1. Olanakları oranında öğrenci bursu, kredisi, afet yardımları, evlilik yardımı, işyeri açma kredisi vermek,
 2. Anadolu’da Sosyal Yardımlaşma temeli üzerine kurulmuş olan Ahilik Felsefesini oluşturan “Ahi Evren” felsefesini ve kültürünü yaymak, yaşatmak, geliştirmek, ahilik mensuplarına yardım etmek,
 3. Ülkemizin ekonomik yapısına hizmet amacı ile vasıfsız kişilerin henüz kalfa ve usta olmamış işçi veya sanatkarın eğitilmesi, yetiştirilmesi için, Çıraklık Eğitim Merkezleri kurmak, işletmek, çıraklık eğitimi verilmesi, çıraklık beceri kursları açılması, yetiştirilmesi, vasıflı sanatkar belgeli esnaf ve sanatkar yetiştirilmesi, bu nedenle çıraklık eğitimleri vurmak, işletmek, tesis etmek,
 4. Konuları ile ilgili vergi toplamak, bilimsel araştırma projelerini gerçekleştirmek ve saha çalışmaları yapmak, yaptırmak,
 5. Vakfın çalışma alanları ile ilgili konferans, seminer, sempozyumlar ve paneller düzenlemek,
 6. Konularla ilgili çeşitli yarışmalar düzenlemek, teşvik ödülleri vermek, konularla ilgili faaliyet gösteren kuruluşlara  teknik danışmanlık yapmak, ara., gereç yadımı yapmak ya da yaptırmak,
 7. Ana Çocuk sağlığı merkezleri kurmak, işletmek,
 8. Eğitim, Sağlık, bilimsel, ilmi, teknolojik araştırma ile insanlığa hizmet vermiş araştırmacılara, insanlığın yücelmesinde hizmeti görülmüş araştırmacılara hizmet ödülleri vermek,
 9. Uluslararası kongreler ve toplantılar düzenlemek, bu kongrelere iştirak etmek konusunda uzmanlaşmış kişi, kuruluşlardan ve çevrelerden yararlanmak. Okul, Fakülte, Üniversite, dershane, kurs, yurt, pansiyon, misafirhane ve dinlenme tesisleri açmak, açtırmaya, huzurevi açmak ve işletmek,
 10. Sağlık alanında ve insanın sağlıklı yetişmesi için gerekli sağlık hizmetlerinin modern hale getirilmesini gaye edinmek ve hastane, dispanser, klinik, poliklinik, rehabilitasyon merkezleri ve laboratuvar gibi sağlık işletmeleri kurmak,
 11. Özürlüler ve engelli olanların rehabilitasyon, sağlık hizmeti, ilaç, hastane, bakım, gözetimlerini yaptırmak,  çaba harcanmak, yurt dışı tedavilerinde masraf yapmak, bakıcı, gözetici görevlendirmek, eğitim tesisleri kurmak, işletmek, kurulmuşlarla işbirliği yapmak,
 12. İlmi, bedii, hayri, sosyal, kültürel, eğitimsel hizmetlere ait eğitim kurumları kurmak ve işletmek,
 13. Sanat ve meslek kuruluşları açmak, açılmış olan kurslarda faaliyette bulunmak, katılmak,
 14. Spor okulları açmak, bedeni eğitim faaliyeti yapmak,
 15. Kültür, sanat, sinema sanatkarları ve tiyatro sanatkarları için sanat dünyasında kimsesiz kalmış kimselere, muhtaç sanatkarlara, sahne sanatçılarına, müzik ve kültür sanatkarlarına hizmet vermek, eğitim ve sağlık hizmeti vermek, sosyal yardım ve dayanışmayı gerçekleştirebilecek kuruluş, işletme, okul, seminer, panel, sempozyum gibi işleri yapmak, yaptırmak,
 16. Kadınlara ait koruma evleri, şefkat evleri, bakım ve gözetim evleri açmak, kurs, seminer, sergi, panel, kadınlara okuma yazma kursları, beceri ve meslek kursları açmak ve vermek,
 17. Dinlenme evleri, huzurevi açarak korumaya muhtaç, kimsesiz kişi ve kimselere esnaf ve sanatkarların emeklilik zamanlarında dinlenmelerini temin etmek. Esnaf ve Sanatkarların eğitilmesi, dinlenme evinde huzurlu yaşamasını, mutluluğunu, hastaların bakımlarını, ihtiyacı olanların ihtiyaçlarının giderilmesini, hastane, tedavi, koruma hizmetlerini vermek, dinlenme kurum ve kuruluşlarını kurmak, işletmek, sosyal yardım ve dayanışmalarını temin etmek.
 18. Amacını gerçekleştirecek hizmetleri yaparken faaliyeti cihetinde ihtiyaç hasıl olduğunda, yönetmeliklerle ihtiyacını tamamlayarak hizmetine devam edebilecek.
 19. Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlıklarının muhasebe defterlerini tutacak muhasebe ofisi kurmak, işletmek, muhasebe danışmanlık hizmeti vermek.
 20. Küçükköy Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanlığının kuruluşundan günümüze  kadar ki dönemler ve devamı süresince arşivlenmesini, arşivini tutacak teşekkül oluşturmak, arşiv bürosu kurmak, işletmek, arşiv hizmeti ve arşiv danışmanlığı hizmetini herkse vermek. Yayın işleri, bülten, kitap, broşür vesair işleri.
 21. Hizmetleri yerine getirilmesi amacıyla sağlık, eğitim ve huzurevi hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla vakfın amaçlarının yerine getirilmesi amacıyla danışmanlık, müşavirlik hizmetleri kurmak ve işletmek.