Esnaf Vakfı’ndan Profesyonel Esnaf Eğitimleri Devam Ediyor

0

Esnafın teorik ve pratik eğitimleri, birbirini tamamlayacak şekilde plânlanmakta ve yürütülmektedir. Çıraklık eğitiminin amacına uygun olarak her meslek dalının özel amaçları ve bu amaçları gerçekleştirecek derslerin çeşitleri, süreleri, konuları ve uygulamada göz önünde bulundurulacak esaslar, Bakanlıkça hazırlanan çerçeve öğretim programlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Esnafın, uygulamalı girişimciliğin yanısıra mesleğinin özelliğine göre haftada 8 saatten az olmamak üzere teorik eğitim verilmiştir. Teorik eğitim, pazar günleri dışında haftada bir gün ve çalışma saatleri içinde gerçekleştirilmiştir. Zorunlu durumlarda, iş yerinin olanak ve koşulları ile öğretmen ve usta öğretici durumu dikkate alınarak teorik eğitim yoğunlaştırılarak da uygulanmıştır. Usta esnaf programında mesleğin özelliği dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarına göre yılda 11 ay süre ile pratik eğitimler gerçekleştirilmektedir. Usta esnaf programına uygun katılımcıların yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenenen meslekî eğitimler lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimini başarılı ile geçmiş usta olmak isteyen bireylerin muaf tutulacağı dersler ve benzeri hususlarla ilgili esas ve usuller, Esnaf Vakfı’nın mesleki eğitim komitesinin görüşü alınarak ilgili birimce belirlenmektedir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.