Esnaf Vakfın’ndan Mesleki Eğitimde Ustalık Eğitimleri

0

Esnaf Vakfı’nda mesleki eğitimler plânlanmakta ve yürütülmektedir. Devam eden uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin yanısıra ustalık eğitiminin amacına uygun olarak her meslek dalının özel amaçları ve bu amaçları gerçekleştirecek derslerin çeşitleri, süreleri,konuları ve uygulamada göz önünde bulundurulacak esaslar, Bakanlıkça hazırlanan çerçeve mesleki öğretim programlarına uygun bir şekilde yürütülmektedir. Esnafların ustalaşması amacıyla mesleğin özelliğine göre haftada 8 saatten az olmamak üzere teorik eğitimler Esnaf Vakfı’nın Mesleki Eğitim salonunda 2017 yılında gerçekleştirildi. Teorik eğitim, pazar günleri dışında haftada bir gün ve çalışma saatleri içinde yapıldı. Zorunlu durumlarda, iş yerinin olanak ve koşulları ile usta öğretici
durumu dikkate alınarak teorik eğitim yoğunlaştırılarak uygulandı. Bu mesleki eğitimi dışında çırak esnafın yetiştirilmesi, esnafın mesleğinin özelliği dikkate alınarak hazırlanan eğitim programlarına göre yılda 11 ay süre ile pratik eğitim plandı. 1475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesi göz önünde bulundurularak iş yerindeki çalışma saatlerine uygun olarak usta öğretici gözetiminde çalışmalar düzenlendi. Çıraklık eğitimi, uygulama kapsamındaki meslek dallarında 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanların yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek meslekî eğitim ile lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra çıraklık eğitimine başlayanlar için düzenlenecek eğitim süresinin ne kadar kısaltılacağı, muaf tutulacağı dersler ve benzeri hususlarla ilgili esas ve usuller, Başkanlığın görüşü alınarak ilgili birimce belirlendi. Ayrıca, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumlarında uygulanan örgün eğitim programlarının her hangi bir kademesinden ayrılanlar ile yaygın meslekî ve teknik eğitim programlarını tamamlayarak belge veya sertifika alanlardan, kendi alanlarında çıraklık eğitimine başlayanlar için çıraklık eğitim süresi, daha önce aldığı meslekî eğitim programının içeriği ile devam edeceği çıraklık eğitimi programının içeriği değerlendirilerek Bakanlıkça belirlenen programların (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 27. Maddesi) uygulanmasına bir takvim içerisinde gerçekleştirilmesine karar verildi.Çıraklık döneminde uygulanan haftalık ders dağıtımı mesleklere göre farklılık göstermektedir. Çıraklık eğitiminde Genel bilgi Dersleri bütün meslek dallarında ortak uygulanmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.