Esnaf Vakfı’ndan E-Ticaret Eğitimi

0

Hızla gelişen ve dijitalleşen dünyamızda elektronik ortamda mal ve hizmetlerin satış oranı ve bu alanda yeni kurulan şirket sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bu durum, e-ticarete ilgi gösteren kişiler için hem kariyer hem de girişimcilik fırsatları sunmaktadır. Artan e-ticaret hacmi bu alanda yetişmiş, donanımlı işgücünü de gerekli kılmaktadır. Diğer yandan ülkemizde girişimciliği destekleyen pek çok destek ve kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar kullanılarak yeni e-ticaret fikirleri başarılı şirketlere dönüşebilmektedir. Bu eğitimin amacı, katılımcıların girişimcilik becerilerini artırmanın yanısıra e-ticaret alanında kariyer yapmayı düşünen esnafın e-ticaretin tüm boyutları (ürün yönetimi, lojistik hukuk, içerik yönetimi vb.) ile tanıştırmak ve bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Eğitimin diğer bir amacı ise, yaratıcı iş fikirleri olan girişimcilere fikirlerini işe çevirmek için gerekli tüm bilgi ve donanımı aktarmaktır. E-ticaret alanında kariyer yapmayı düşünen veya bu alanda girişimcilik planları olan kişiler bu eğitime katılmaktadır. Eğitimin maksimum katılımcı sayısı 20 kişi olarak düzenlenmektedir. Başarılı katılımcılar ‘Uzmanlık Sertifikası’ almaya hak kazanmaktadır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.