Avrupa’da Evde Bakım Alanında İstihdamın Artırılması Projesi Evde Bakım Hizmetlerinin Artan Önemi

Pandemi nedeniyle evde bakım ve sağlık hizmetleri aksamış, bakım yükü ailelerin, dolayısıyla da kadınların üzerinde kalmıştır. Koronavirüs salgını, sağlık hizmetlerine ulaşma ve hastaneye gitme anlayışını da değiştirmiştir.  Pek çok kişi, endişe nedeniyle hastaneye başvurmakta tereddüt yaşamaktadır.

EVDE BAKIM HİZMETLERİNİN ARTAN ÖNEMİ

Hastanelerin korona tedavileri nedeniyle yoğun olduğu bu dönemde, düzenli tedaviye ihtiyacı olan ve kronik rahatsızlığa sahip risk grubundaki milyonlarca hasta, ilk kez tanıştığı evde sağlık hizmetlerine yönelmek zorunda kalmakta ve sektörde talep patlaması yaşanmaktadır. Bununla birlikte, sağlık sisteminde pandemi yoğunluğu nedeniyle evde bakım hizmetleri de aksamaktadır.

EVDE BAKIM HİZMETİ

Ağırlıklı olarak 65 yaş ve üzerindeki kronik ve uzun süreli bakımı gereken yaşlı hastalar, yoğun bakım sonrası iyileşme sürecini evde yaşamak zorunda kalan tüm bireyler kronik hastalığı olan her yaş grubu kişiler, engelliler evde bakım hizmetine ihtiyaç duymaktadır.

Ülkemiz, 2035 yılında yaşlı nüfus artışında dünyada 2. sırada olacağı da hesaplanmaktadır. Bu artış evde sağlık ve bakım hizmetlerine yatırımın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Pandemi sürecinde Evde Bakım Hizmetleri

Pandemi sürecinde sağlık ve bakım gereksinimi artmış, evde bakım hizmetleri ise aksamıştır. Aile hekimlerinin yükünün artması ile ev ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi ise mümkün olamamıştır. Özel sektör tarafından sunulan hizmetlerde ise birçok aksaklıklar meydana gelmiştir.

Pandemi ve yetersiz personel nedeniyle hizmet sunumunda aksaklıklar ve kesintiler yaşanmaktadır. Kamu ve yerel yönetimlerin sunduğu evde sağlık ve bakım hizmetleri mesai saatleri ile sınırlıdır. Buna karşılık çok sayıda yatağa bağımlı hastanın 24 saat kesintisiz bakıma ihtiyacı bulunmaktadır. Pandemi döneminde evde bakım yükü yine ailelerin dolayısıyla da kadınların üzerinde kalmıştır.

Projenin Genel Amacı

Bu projenin amacı Avrupa’da pandemi döneminde artan evde bakım hizmeti ihtiyacının karşılanmasında gerekli insan gücünün yetiştirilmesi için ortak eğitim modüllerinin oluşturulması ve ortak bir sertifikasyon sisteminin oluşturulması ile evde bakım sektöründe Avrupa’da çalışan hareketliliğinin sağlanmasına katkı sağlamaktır.

Projenin Süresi ve Ortak Ülkeler: Başvuran ülke Türkiye’dir. Projenin olası ortak ülkeleri Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Norveç’dir.

Projenin Süresi: 2 yıldır.

Yorumlar kapalı, ancak trackbacks Ve pingback'ler açık.